Nykøbing Billard Club

Indkaldelse til Generalforsamling

 16 juli 2021   Kl. 19,30

 

1       Valg af dirigent

 

2       Formandens årsberetning

 

3       Regnskab og budget.

 

4       Indkomne forslag

 

5       Valg til bestyrelsen

                   a. Bo Strømsholt modtager genvalg

                   b. Kenn Pedersen modtager ikke genvalg

                   c. Kaj Helbo Jensen stopper af helbredsmæssige årsager.

                  

                  

6       Valg af bestyrelses suppleant:

                   a.       Michael Nielsen

                  

7       Valg af Revisorsuppleant:

                   Henning Andersen

 

8       Eventuelt:

                                                                                               På formandens vegne

 

Sekretæren

 

                                                                         

                             

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Retur til forside